Øllets Dag

En festdag i øllets tegn

Øllets Dag er en årligt tilbagevendende begivenhed, som foregår første lørdag i september. Formålet med Øllets Dag er at få fokus på øl og ølkultur og få hele landet til at syde med øl-aktiviteter.

Øllets Dag blev indstiftet af Danske Ølentusiaster i 2003 som Den Danske Øldag. De to første år foregik aktiviteterne på foreningens stiftelsesdag / fødselsdag den 5. september. Fra 2005 har navnet været Øllets Dag og er af praktiske hensyn flyttet datomæssigt til den første lørdag i september.

Mange af Danske Ølentusiasters lokalafdelinger har gennem årene gennemført aktiviteter på Øllets Dag.

I stigende grad er det lykkedes lokalafdelingerne at gennemføre større udadvendte aktiviteter op til og på Øllets Dag, ofte i samarbejde med andre.  

Også fremover vil lokalafdelinger realisere omfattende aktiviteter landet over på Øllets Dag. Men fra 2010 vil Danske Ølentusiasters landsorganisation spille en større rolle for at sikre større gennemslagskraft og god dækning i medierne.

Danske Ølentusiaster opfordrer samtidigt alle landets ølaktører; bryggerier, importører, detailhandel og restauratører til (i samarbejde) at gennemføre aktiviteter i forbindelse med Øllets Dag for der i gennem at få større fokus på øllet.

Danske Ølentusiaster indgår gerne et samarbejde både på landsplan og lokalt for at skabe opmærksomhed på dagen.

Der er store muligheder for at udvikle på Øllets Dag. Kun fantasien sætter grænser for, hvor meget genlyd Øllets Dag kan give landet over, hvis kræfterne samles i et godt og givtigt samarbejde for øllet og branchen.

Arrangementer

Foreningens arrangementer over hele landet på Øllets Dag 2021 vil blive omtalt her, efterhånden som de er klar!

Opdateres løbende

Siden opdateres løbende med Øllets Dag-arrangementer i lokalafdelinger og på barer, bryggerier og andre steder. 

Spørgsmål besvares af Øllets Dag-udvalget, som kontaktes på oldag@remove-this.ale.dk